هتل پارک

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل پارک

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,109,400 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
7,109,400 ریال
شنبه
1401/04/18
7,109,400 ریال
یکشنبه
1401/04/19
7,109,400 ریال
دوشنبه
1401/04/20
7,109,400 ریال
سه شنبه
1401/04/21
7,109,400 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
7,109,400 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
7,109,400 ریال
جمعه
1401/04/24
7,109,400 ریال
شنبه
1401/04/25
7,109,400 ریال
یکشنبه
1401/04/26
7,109,400 ریال
دوشنبه
1401/04/27
7,109,400 ریال
سه شنبه
1401/04/28
7,109,400 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
7,109,400 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
7,109,400 ریال
جمعه
1401/04/31
7,109,400 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,109,400 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
7,109,400 ریال
شنبه
1401/04/18
7,109,400 ریال
یکشنبه
1401/04/19
7,109,400 ریال
دوشنبه
1401/04/20
7,109,400 ریال
سه شنبه
1401/04/21
7,109,400 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
7,109,400 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
7,109,400 ریال
جمعه
1401/04/24
7,109,400 ریال
شنبه
1401/04/25
7,109,400 ریال
یکشنبه
1401/04/26
7,109,400 ریال
دوشنبه
1401/04/27
7,109,400 ریال
سه شنبه
1401/04/28
7,109,400 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
7,109,400 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
7,109,400 ریال
جمعه
1401/04/31
7,109,400 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,322,800 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
9,322,800 ریال
شنبه
1401/04/18
9,322,800 ریال
یکشنبه
1401/04/19
9,322,800 ریال
دوشنبه
1401/04/20
9,322,800 ریال
سه شنبه
1401/04/21
9,322,800 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
9,322,800 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
9,322,800 ریال
جمعه
1401/04/24
9,322,800 ریال
شنبه
1401/04/25
9,322,800 ریال
یکشنبه
1401/04/26
9,322,800 ریال
دوشنبه
1401/04/27
9,322,800 ریال
سه شنبه
1401/04/28
9,322,800 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
9,322,800 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
9,322,800 ریال
جمعه
1401/04/31
9,322,800 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سوئیت یک خوابه سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,545,600 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
13,545,600 ریال
شنبه
1401/04/18
13,545,600 ریال
یکشنبه
1401/04/19
13,545,600 ریال
دوشنبه
1401/04/20
13,545,600 ریال
سه شنبه
1401/04/21
13,545,600 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
13,545,600 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
13,545,600 ریال
جمعه
1401/04/24
13,545,600 ریال
شنبه
1401/04/25
13,545,600 ریال
یکشنبه
1401/04/26
13,545,600 ریال
دوشنبه
1401/04/27
13,545,600 ریال
سه شنبه
1401/04/28
13,545,600 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
13,545,600 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
13,545,600 ریال
جمعه
1401/04/31
13,545,600 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15

قوانین هتل هتل پارک


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل پارک

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.