هتل پارسه شیراز

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 72
آدرس هتل هتل پارسه شیراز :

شیراز - خیابان زند - فلکه شهرداری - ارگ کریم خانی - داخل خیابان 22 بهمن

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل پارسه شیراز در سال 1383 با 5 طبقه احداث گردید. این هتل دارای جمعا 72 باب اتاق و سوئیت با امکانات رفاهی مجهز می باشد که واحدها در طبقات اول تا پنجم پراکنده شده اند. جهت تجهیز امکانات و بهسازی برخی قسمت ها، در سال 1395 آخرین بازسازی هتل پارسه انجام شده است، که آرامش و رفاه هر چه بهتر مهمانان را به همراه خواهد داشت. اقامت در هتل چهار ستاره پارسه شیراز موجب دسترسی راحت و سریع به برخی اماکن تاریخی مانند مجموعه زندیه و ارگ کریم خانی شده است.


توضیحات مهم هتل پارسه شیراز

هزینه برای اقامت کودکان زیر 7 سال در صورت عدم استفاده از سرویس اضافه رایگان محاسبه می شود.
پذیرش خانم تنها، فقط با ارائه مدارک شناسایی معتبر امکان پذیر است.
پذیرش صیغه نامه با مهر برجسته و ارائه مدارک شناسایی معتبر امکان پذیر است.
اعلام کنسلی تا 48 ساعت قبل از ورود مهمان بدون جریمه می باشد .


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل پارسه شیراز

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوییت(دونفر) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
چهرتخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,909,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
6,909,000 ریال
شنبه
1401/03/07
6,909,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
6,909,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
6,909,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
6,909,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
6,909,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
6,909,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
6,909,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
6,909,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
6,909,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,909,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,909,000 ریال
شنبه
1401/03/21
6,909,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,909,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
6,909,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,909,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,909,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,909,000 ریال
جمعه
1401/03/27
6,909,000 ریال
شنبه
1401/03/28
6,909,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,909,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,909,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,909,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,909,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
6,909,000 ریال
شنبه
1401/03/07
6,909,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
6,909,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
6,909,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
6,909,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
6,909,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
6,909,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
6,909,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
6,909,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
6,909,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,909,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,909,000 ریال
شنبه
1401/03/21
6,909,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,909,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
6,909,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,909,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,909,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,909,000 ریال
جمعه
1401/03/27
6,909,000 ریال
شنبه
1401/03/28
6,909,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,909,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,909,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,909,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,993,250 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
8,993,250 ریال
شنبه
1401/03/07
8,993,250 ریال
یکشنبه
1401/03/08
8,993,250 ریال
دوشنبه
1401/03/09
8,993,250 ریال
سه شنبه
1401/03/10
8,993,250 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
8,993,250 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
8,993,250 ریال
دوشنبه
1401/03/16
8,993,250 ریال
سه شنبه
1401/03/17
8,993,250 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
8,993,250 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
8,993,250 ریال
جمعه
1401/03/20
8,993,250 ریال
شنبه
1401/03/21
8,993,250 ریال
یکشنبه
1401/03/22
8,993,250 ریال
دوشنبه
1401/03/23
8,993,250 ریال
سه شنبه
1401/03/24
8,993,250 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
8,993,250 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
8,993,250 ریال
جمعه
1401/03/27
8,993,250 ریال
شنبه
1401/03/28
8,993,250 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,993,250 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,993,250 ریال
سه شنبه
1401/03/31
8,993,250 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04

قوانین هتل هتل پارسه شیرازامکانات هتل هتل پارسه شیراز

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل پارسه شیراز

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.