هتل کیوان شیراز

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 5,500,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل کیوان شیراز

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
5,500,000 ریال
جمعه
1401/07/08
5,500,000 ریال
شنبه
1401/07/09
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
5,500,000 ریال
جمعه
1401/07/15
5,500,000 ریال
شنبه
1401/07/16
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
5,500,000 ریال
جمعه
1401/07/22
5,500,000 ریال
شنبه
1401/07/23
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
5,500,000 ریال
جمعه
1401/07/29
5,500,000 ریال
شنبه
1401/07/30
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
5,500,000 ریال
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
5,500,000 ریال
جمعه
1401/07/08
5,500,000 ریال
شنبه
1401/07/09
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
5,500,000 ریال
جمعه
1401/07/15
5,500,000 ریال
شنبه
1401/07/16
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
5,500,000 ریال
جمعه
1401/07/22
5,500,000 ریال
شنبه
1401/07/23
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
5,500,000 ریال
جمعه
1401/07/29
5,500,000 ریال
شنبه
1401/07/30
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/08/02
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/08/03
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
5,500,000 ریال
جمعه
1401/07/08
5,500,000 ریال
شنبه
1401/07/09
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
5,500,000 ریال
جمعه
1401/07/15
5,500,000 ریال
شنبه
1401/07/16
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
5,500,000 ریال
جمعه
1401/07/22
5,500,000 ریال
شنبه
1401/07/23
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
5,500,000 ریال
جمعه
1401/07/29
5,500,000 ریال
شنبه
1401/07/30
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/08/02
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/08/03
ظرفیت تکمیل
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
7,200,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
7,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
7,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
7,200,000 ریال
جمعه
1401/07/08
7,200,000 ریال
شنبه
1401/07/09
7,200,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
7,200,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
7,200,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
7,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
7,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
7,200,000 ریال
جمعه
1401/07/15
7,200,000 ریال
شنبه
1401/07/16
7,200,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
7,200,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
7,200,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
7,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
7,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
7,200,000 ریال
جمعه
1401/07/22
7,200,000 ریال
شنبه
1401/07/23
7,200,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
7,200,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
7,200,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
7,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
7,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
7,200,000 ریال
جمعه
1401/07/29
7,200,000 ریال
شنبه
1401/07/30
7,200,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
7,200,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
7,200,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
7,200,000 ریال
سه تخته لوکس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
7,600,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
7,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
7,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
7,600,000 ریال
جمعه
1401/07/08
7,600,000 ریال
شنبه
1401/07/09
7,600,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
7,600,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
7,600,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
7,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
7,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
7,600,000 ریال
جمعه
1401/07/15
7,600,000 ریال
شنبه
1401/07/16
7,600,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
7,600,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
7,600,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
7,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
7,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
7,600,000 ریال
جمعه
1401/07/22
7,600,000 ریال
شنبه
1401/07/23
7,600,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
7,600,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
7,600,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
7,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
7,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
7,600,000 ریال
جمعه
1401/07/29
7,600,000 ریال
شنبه
1401/07/30
7,600,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
7,600,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
7,600,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
7,600,000 ریال
پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
10,600,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
10,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
10,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
10,600,000 ریال
جمعه
1401/07/08
10,600,000 ریال
شنبه
1401/07/09
10,600,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
10,600,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
10,600,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
10,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
10,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
10,600,000 ریال
جمعه
1401/07/15
10,600,000 ریال
شنبه
1401/07/16
10,600,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
10,600,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
10,600,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
10,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
10,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
10,600,000 ریال
جمعه
1401/07/22
10,600,000 ریال
شنبه
1401/07/23
10,600,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
10,600,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
10,600,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
10,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
10,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
10,600,000 ریال
جمعه
1401/07/29
10,600,000 ریال
شنبه
1401/07/30
10,600,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
10,600,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
10,600,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
10,600,000 ریال
چهارتخته لوکس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,700,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
10,700,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
10,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
10,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
10,700,000 ریال
جمعه
1401/07/08
10,700,000 ریال
شنبه
1401/07/09
10,700,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
10,700,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
10,700,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
10,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
10,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
10,700,000 ریال
جمعه
1401/07/15
10,700,000 ریال
شنبه
1401/07/16
10,700,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
10,700,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
10,700,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
10,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
10,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
10,700,000 ریال
جمعه
1401/07/22
10,700,000 ریال
شنبه
1401/07/23
10,700,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
10,700,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
10,700,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
10,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
10,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
10,700,000 ریال
جمعه
1401/07/29
10,700,000 ریال
شنبه
1401/07/30
10,700,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
10,700,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
10,700,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
10,700,000 ریال

قوانین هتل هتل کیوان شیرازامکانات هتل هتل کیوان شیراز

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل کیوان شیراز

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.