هتل آتانا

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 85
آدرس هتل هتل آتانا :

تهران، خیابان ولیعصر، طالقانی غربی، پلاک 401

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 8,950,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل چهار ستاره آتانا در مرکز شهر تهران واقع است این هتل دارای 14 طبقه و85 اتاق می باشد و در سال 1398 افتتاح گردیده است 

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آتانا

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
8,950,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/24
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/25
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/26
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/27
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/28
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/29
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/30
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/31
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/01
8,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
8,950,000 ریال
جمعه
1401/04/03
8,950,000 ریال
شنبه
1401/04/04
8,950,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
8,950,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
8,950,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
8,950,000 ریال
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
17,950,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
17,950,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
17,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
17,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
17,950,000 ریال
جمعه
1401/03/13
17,950,000 ریال
شنبه
1401/03/14
17,950,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
17,950,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
17,950,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
17,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
17,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
17,950,000 ریال
جمعه
1401/03/20
17,950,000 ریال
شنبه
1401/03/21
17,950,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
17,950,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
17,950,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
17,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
17,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
17,950,000 ریال
جمعه
1401/03/27
17,950,000 ریال
شنبه
1401/03/28
17,950,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
17,950,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
17,950,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
17,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته تویین CF رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
18,950,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
18,950,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
18,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
18,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
18,950,000 ریال
جمعه
1401/03/13
18,950,000 ریال
شنبه
1401/03/14
18,950,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
18,950,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
18,950,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
18,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
18,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
18,950,000 ریال
جمعه
1401/03/20
18,950,000 ریال
شنبه
1401/03/21
18,950,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
18,950,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
18,950,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
18,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
18,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
18,950,000 ریال
جمعه
1401/03/27
18,950,000 ریال
شنبه
1401/03/28
18,950,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
18,950,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
18,950,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
18,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته دابل CF رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
18,950,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
18,950,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
18,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
18,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
18,950,000 ریال
جمعه
1401/03/13
18,950,000 ریال
شنبه
1401/03/14
18,950,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
18,950,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
18,950,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
18,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
18,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
18,950,000 ریال
جمعه
1401/03/20
18,950,000 ریال
شنبه
1401/03/21
18,950,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
18,950,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
18,950,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
18,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
18,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
18,950,000 ریال
جمعه
1401/03/27
18,950,000 ریال
شنبه
1401/03/28
18,950,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
18,950,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
18,950,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
18,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دوتخته تویین EF رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
19,950,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
19,950,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
19,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
19,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
19,950,000 ریال
جمعه
1401/03/13
19,950,000 ریال
شنبه
1401/03/14
19,950,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
19,950,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
19,950,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
19,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
19,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
19,950,000 ریال
جمعه
1401/03/20
19,950,000 ریال
شنبه
1401/03/21
19,950,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
19,950,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
19,950,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
19,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
19,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
19,950,000 ریال
جمعه
1401/03/27
19,950,000 ریال
شنبه
1401/03/28
19,950,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
19,950,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
19,950,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
19,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دوتخته دابلEF رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
19,950,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
19,950,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
19,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
19,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
19,950,000 ریال
جمعه
1401/03/13
19,950,000 ریال
شنبه
1401/03/14
19,950,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
19,950,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
19,950,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
19,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
19,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
19,950,000 ریال
جمعه
1401/03/20
19,950,000 ریال
شنبه
1401/03/21
19,950,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
19,950,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
19,950,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
19,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
19,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
19,950,000 ریال
جمعه
1401/03/27
19,950,000 ریال
شنبه
1401/03/28
19,950,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
19,950,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
19,950,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
19,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته دابل کینگ گاردن بالکنی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
26,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
26,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
26,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
26,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
26,500,000 ریال
جمعه
1401/03/13
26,500,000 ریال
شنبه
1401/03/14
26,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
26,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
26,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
26,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
26,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
26,500,000 ریال
جمعه
1401/03/20
26,500,000 ریال
شنبه
1401/03/21
26,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
26,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
26,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
26,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
26,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
26,500,000 ریال
جمعه
1401/03/27
26,500,000 ریال
شنبه
1401/03/28
26,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
26,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
26,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
26,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
26,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
26,500,000 ریال
جمعه
1401/04/03
26,500,000 ریال
شنبه
1401/04/04
26,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
26,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
26,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
26,500,000 ریال
سوئیت یک خوابه دو تخته کینگ گاردن بالکنی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
31,100,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
31,900,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
31,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
31,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
31,100,000 ریال
جمعه
1401/03/13
31,100,000 ریال
شنبه
1401/03/14
31,100,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
31,100,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
31,100,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
31,100,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
31,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
31,100,000 ریال
جمعه
1401/03/20
31,100,000 ریال
شنبه
1401/03/21
31,100,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
31,100,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
31,100,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
31,100,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
31,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
31,100,000 ریال
جمعه
1401/03/27
31,100,000 ریال
شنبه
1401/03/28
31,100,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
31,100,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
31,100,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
31,100,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
31,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
31,100,000 ریال
جمعه
1401/04/03
31,100,000 ریال
شنبه
1401/04/04
31,100,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
31,100,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
31,100,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
31,100,000 ریال

قوانین هتل هتل آتاناامکانات هتل هتل آتانا

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آتانا

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.