هتل آتانا

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 85
آدرس هتل هتل آتانا :

تهران، خیابان ولیعصر، طالقانی غربی، پلاک 401

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 20,950,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل چهار ستاره آتانا در مرکز شهر تهران واقع است این هتل دارای 14 طبقه و85 اتاق می باشد و در سال 1398 افتتاح گردیده است 

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آتانا

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
20,950,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
19,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
19,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
19,950,000 ریال
جمعه
1401/07/15
19,950,000 ریال
شنبه
1401/07/16
20,950,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
20,950,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
20,950,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
20,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
20,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
20,950,000 ریال
جمعه
1401/07/22
20,950,000 ریال
شنبه
1401/07/23
20,950,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
20,950,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
20,950,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
20,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
20,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
20,950,000 ریال
جمعه
1401/07/29
20,950,000 ریال
شنبه
1401/07/30
20,950,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
23,950,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
21,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
21,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
21,950,000 ریال
جمعه
1401/07/15
21,950,000 ریال
شنبه
1401/07/16
23,950,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
23,950,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
23,950,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
23,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
23,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
23,950,000 ریال
جمعه
1401/07/22
23,950,000 ریال
شنبه
1401/07/23
23,950,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
23,950,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
23,950,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
23,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
23,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
23,950,000 ریال
جمعه
1401/07/29
23,950,000 ریال
شنبه
1401/07/30
23,950,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته تویین CF رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
25,950,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
22,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
22,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
22,950,000 ریال
جمعه
1401/07/15
22,950,000 ریال
شنبه
1401/07/16
25,950,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
25,950,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
25,950,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
25,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
25,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
25,950,000 ریال
جمعه
1401/07/22
25,950,000 ریال
شنبه
1401/07/23
25,950,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
25,950,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
25,950,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
25,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
25,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
25,950,000 ریال
جمعه
1401/07/29
25,950,000 ریال
شنبه
1401/07/30
25,950,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته دابل CF رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
25,950,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
22,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
22,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
22,950,000 ریال
جمعه
1401/07/15
22,950,000 ریال
شنبه
1401/07/16
25,950,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
25,950,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
25,950,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
25,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
25,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
25,950,000 ریال
جمعه
1401/07/22
25,950,000 ریال
شنبه
1401/07/23
25,950,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
25,950,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
25,950,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
25,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
25,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
25,950,000 ریال
جمعه
1401/07/29
25,950,000 ریال
شنبه
1401/07/30
25,950,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دوتخته تویین EF رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
26,950,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
23,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
23,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
23,950,000 ریال
جمعه
1401/07/15
23,950,000 ریال
شنبه
1401/07/16
26,950,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
26,950,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
26,950,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
26,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
26,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
26,950,000 ریال
جمعه
1401/07/22
26,950,000 ریال
شنبه
1401/07/23
26,950,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
26,950,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
26,950,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
26,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
26,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
26,950,000 ریال
جمعه
1401/07/29
26,950,000 ریال
شنبه
1401/07/30
26,950,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دوتخته دابلEF رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
26,950,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
23,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
23,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
23,950,000 ریال
جمعه
1401/07/15
23,950,000 ریال
شنبه
1401/07/16
26,950,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
26,950,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
26,950,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
26,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
26,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
26,950,000 ریال
جمعه
1401/07/22
26,950,000 ریال
شنبه
1401/07/23
26,950,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
26,950,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
26,950,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
26,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
26,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
26,950,000 ریال
جمعه
1401/07/29
26,950,000 ریال
شنبه
1401/07/30
26,950,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته دابل کینگ گاردن بالکنی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
37,060,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
37,060,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
37,060,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
37,060,000 ریال
جمعه
1401/07/15
37,060,000 ریال
شنبه
1401/07/16
37,060,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
37,060,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
37,060,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
37,060,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
37,060,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
37,060,000 ریال
جمعه
1401/07/22
37,060,000 ریال
شنبه
1401/07/23
37,060,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
37,060,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
37,060,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
37,060,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
37,060,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
37,060,000 ریال
جمعه
1401/07/29
37,060,000 ریال
شنبه
1401/07/30
37,060,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سوئیت یک خوابه دو تخته کینگ گاردن بالکنی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
47,960,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
47,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
47,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
47,960,000 ریال
جمعه
1401/07/15
47,960,000 ریال
شنبه
1401/07/16
47,960,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
47,960,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
47,960,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
47,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
47,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
47,960,000 ریال
جمعه
1401/07/22
47,960,000 ریال
شنبه
1401/07/23
47,960,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
47,960,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
47,960,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
47,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
47,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
47,960,000 ریال
جمعه
1401/07/29
47,960,000 ریال
شنبه
1401/07/30
47,960,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11

قوانین هتل هتل آتاناامکانات هتل هتل آتانا

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آتانا

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.