هتل آپادانا

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل آپادانا :

تهران، خیابان طالقانی، بین مفتح و بهار، پلاک 144

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 5,200,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آپادانا

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
5,200,000 ریال
شنبه
1401/04/18
5,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
5,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
5,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
5,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
5,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
5,200,000 ریال
جمعه
1401/04/24
5,200,000 ریال
شنبه
1401/04/25
5,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
5,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
5,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
5,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
5,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
5,200,000 ریال
جمعه
1401/04/31
5,200,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
6,500,000 ریال
شنبه
1401/04/18
6,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
6,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
6,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
6,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
6,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,500,000 ریال
جمعه
1401/04/24
6,500,000 ریال
شنبه
1401/04/25
6,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,500,000 ریال
جمعه
1401/04/31
6,500,000 ریال
شنبه
1401/05/01
6,500,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
6,500,000 ریال
شنبه
1401/04/18
6,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
6,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
6,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
6,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
6,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,500,000 ریال
جمعه
1401/04/24
6,500,000 ریال
شنبه
1401/04/25
6,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,500,000 ریال
جمعه
1401/04/31
6,500,000 ریال
شنبه
1401/05/01
6,500,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
7,900,000 ریال
شنبه
1401/04/18
7,900,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
7,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
7,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
7,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
7,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
7,900,000 ریال
جمعه
1401/04/24
7,900,000 ریال
شنبه
1401/04/25
7,900,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
7,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
7,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
7,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
7,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
7,900,000 ریال
جمعه
1401/04/31
7,900,000 ریال
شنبه
1401/05/01
7,900,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
8,900,000 ریال
شنبه
1401/04/18
8,900,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
8,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
8,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
8,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
8,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
8,900,000 ریال
جمعه
1401/04/24
8,900,000 ریال
شنبه
1401/04/25
8,900,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
8,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
8,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
8,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
8,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
8,900,000 ریال
جمعه
1401/04/31
8,900,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15

قوانین هتل هتل آپادانا


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آپادانا

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.