هتل آپارتمان بانی

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل آپارتمان بانی :

تهران، خیابان نلسون ماندلا، کوچه گلگشت، پلاک ۱۲

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 21,000,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آپارتمان بانی

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته دابل کینگ رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
21,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
21,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
21,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
21,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
21,000,000 ریال
جمعه
1401/07/08
21,000,000 ریال
شنبه
1401/07/09
21,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
21,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
21,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
21,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
21,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
21,000,000 ریال
جمعه
1401/07/15
21,000,000 ریال
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
دو تخته دابل کینگ بالکن دار رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
24,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
24,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
24,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
24,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
24,000,000 ریال
جمعه
1401/07/08
24,000,000 ریال
شنبه
1401/07/09
24,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
24,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
24,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
24,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
24,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
24,000,000 ریال
جمعه
1401/07/15
24,000,000 ریال
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
سه تخته بالکن دار رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
28,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
28,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
28,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
28,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
28,000,000 ریال
جمعه
1401/07/08
28,000,000 ریال
شنبه
1401/07/09
28,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
28,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
28,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
28,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
28,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
28,000,000 ریال
جمعه
1401/07/15
28,000,000 ریال
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهار تخته بالکن دار رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
31,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
31,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
31,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
31,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
31,000,000 ریال
جمعه
1401/07/08
31,000,000 ریال
شنبه
1401/07/09
31,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
31,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
31,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
31,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
31,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
31,000,000 ریال
جمعه
1401/07/15
31,000,000 ریال
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
آپارتمان یک خوابه سه تخته بالکن دار رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
34,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
34,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
34,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
34,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
34,500,000 ریال
جمعه
1401/07/08
34,500,000 ریال
شنبه
1401/07/09
34,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
34,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
34,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
34,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
34,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
34,500,000 ریال
جمعه
1401/07/15
34,500,000 ریال
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
آپارتمان یک خوابه چهار تخته بالکن دار رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
35,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/07/05
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/06
35,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
35,000,000 ریال
جمعه
1401/07/08
35,000,000 ریال
شنبه
1401/07/09
35,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
35,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
35,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
35,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
35,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
35,000,000 ریال
جمعه
1401/07/15
35,000,000 ریال
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03

قوانین هتل هتل آپارتمان بانی

ورود به هتل : ساعت 2 بعدازظهر

خروج از هتل : ساعت 12 ظهر

حداقل سن پذیرش 18 سال است

اقامت کودکان (6 سال و جوان تر ) در صورت استفاده از تخت های موجود در اتاق والدین یا سرپرست، رایگان است.


امکانات هتل هتل آپارتمان بانی

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آپارتمان بانی

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.