هتل آپارتمان کوروش کرمانشاه

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل آپارتمان کوروش کرمانشاه :

کرمانشاه، خیابان 22 بهمن، بلوار گلریزان، کوچه حسینی، پلاک 44

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 4,450,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آپارتمان کوروش کرمانشاه

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,450,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
4,450,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
4,450,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
4,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
4,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
4,450,000 ریال
جمعه
1401/03/20
4,450,000 ریال
شنبه
1401/03/21
4,450,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
4,450,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
4,450,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
4,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
4,450,000 ریال
شنبه
1401/03/28
4,450,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
4,450,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
4,450,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
4,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,470,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
5,470,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
5,470,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
5,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
5,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
5,470,000 ریال
جمعه
1401/03/20
5,470,000 ریال
شنبه
1401/03/21
5,470,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
5,470,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
5,470,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
5,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
5,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
5,470,000 ریال
شنبه
1401/03/28
5,470,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
5,470,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
5,470,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
5,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
آپارتمان دو خوابه برای دو نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
7,400,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
7,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
7,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
7,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
7,400,000 ریال
جمعه
1401/03/20
7,400,000 ریال
شنبه
1401/03/21
7,400,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
7,400,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
7,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
7,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
7,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
7,400,000 ریال
شنبه
1401/03/28
7,400,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
7,400,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
7,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
7,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
آپارتمان دو خوابه برای سه نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,570,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
8,570,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
8,570,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
8,570,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
8,570,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
8,570,000 ریال
جمعه
1401/03/20
8,570,000 ریال
شنبه
1401/03/21
8,570,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
8,570,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
8,570,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
8,570,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
8,570,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
8,570,000 ریال
شنبه
1401/03/28
8,570,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,570,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,570,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
8,570,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,740,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
9,740,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
9,740,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
9,740,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
9,740,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
9,740,000 ریال
جمعه
1401/03/20
9,740,000 ریال
شنبه
1401/03/21
9,740,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
9,740,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
9,740,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
9,740,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
9,740,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
9,740,000 ریال
شنبه
1401/03/28
9,740,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
9,740,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
9,740,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
9,740,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
آپارتمان دو خوابه برای پنج نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,910,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
10,910,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
10,910,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
10,910,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
10,910,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,910,000 ریال
جمعه
1401/03/20
10,910,000 ریال
شنبه
1401/03/21
10,910,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
10,910,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
10,910,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
10,910,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
10,910,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
10,910,000 ریال
شنبه
1401/03/28
10,910,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
10,910,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
10,910,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
10,910,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
آپارتمان دو خوابه چهار تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
12,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
12,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
12,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
12,300,000 ریال
جمعه
1401/03/20
12,300,000 ریال
شنبه
1401/03/21
12,300,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
12,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
12,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
12,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
12,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
12,300,000 ریال
شنبه
1401/03/28
12,300,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
12,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
12,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
12,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07

قوانین هتل هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهامکانات هتل هتل آپارتمان کوروش کرمانشاه

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آپارتمان کوروش کرمانشاه

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.