هتل البرز تهران

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل البرز تهران :

تهران، خیابان انقلاب، وصال شیرازی، نبش چهارراه بزرگمهر

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل البرز تهران

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
سه شنبه
1401/07/05
چهارشنبه
1401/07/06
پنجشنبه
1401/07/07
جمعه
1401/07/08
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
سه شنبه
1401/07/05
چهارشنبه
1401/07/06
پنجشنبه
1401/07/07
جمعه
1401/07/08
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,170,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
9,170,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
9,170,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
9,170,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
9,170,000 ریال
جمعه
1401/07/08
9,170,000 ریال
شنبه
1401/07/09
9,170,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
9,170,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
9,170,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
9,170,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
9,170,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
9,170,000 ریال
جمعه
1401/07/15
9,170,000 ریال
شنبه
1401/07/16
9,170,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
9,170,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
9,170,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
9,170,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
9,170,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
9,170,000 ریال
جمعه
1401/07/22
9,170,000 ریال
شنبه
1401/07/23
9,170,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
9,170,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
9,170,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
9,170,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
9,170,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
9,170,000 ریال
جمعه
1401/07/29
9,170,000 ریال
شنبه
1401/07/30
9,170,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
سوئیت دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
10,900,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
10,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
10,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
10,900,000 ریال
جمعه
1401/07/08
10,900,000 ریال
شنبه
1401/07/09
10,900,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
10,900,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
10,900,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
10,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
10,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
10,900,000 ریال
جمعه
1401/07/15
10,900,000 ریال
شنبه
1401/07/16
10,900,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
10,900,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
10,900,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
10,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
10,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
10,900,000 ریال
جمعه
1401/07/22
10,900,000 ریال
شنبه
1401/07/23
10,900,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
10,900,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
10,900,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
10,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
10,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
10,900,000 ریال
جمعه
1401/07/29
10,900,000 ریال
شنبه
1401/07/30
10,900,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
سوئیت یک خوابه سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,560,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
13,560,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
13,560,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
13,560,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
13,560,000 ریال
جمعه
1401/07/08
13,560,000 ریال
شنبه
1401/07/09
13,560,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
13,560,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
13,560,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
13,560,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
13,560,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
13,560,000 ریال
جمعه
1401/07/15
13,560,000 ریال
شنبه
1401/07/16
13,560,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
13,560,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
13,560,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
13,560,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
13,560,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
13,560,000 ریال
جمعه
1401/07/22
13,560,000 ریال
شنبه
1401/07/23
13,560,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
13,560,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
13,560,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
13,560,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
13,560,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
13,560,000 ریال
جمعه
1401/07/29
13,560,000 ریال
شنبه
1401/07/30
13,560,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03

قوانین هتل هتل البرز تهرانامکانات هتل هتل البرز تهران

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل البرز تهران

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.