هتل ثامن تهران

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل ثامن تهران :

تهران، ابتدای خیابان امیرکبیر، روبروی خیابان ملت، پلاک 478

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

  • فرودگاه بین المللی امام خمینی 50 کیلومتر-1ساعت با خودرو
  • فرودگاه مهرآباد 12 کیلومتر-30 دقیقه با خودرو
  • ایستگاه راهن مرکزی تهران 5 کیلومتر-20 دقیقه با خودرو
  • بازار بزرگ تهران 5 کیلومتر-20 دقیقه با خودرو

رزرو اتاق در هتل ثامن تهران

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته بدون سرویس بهداشتی اختصاصی و بدون حمام رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته دابل بدون سرویس بهداشتی اختصاصی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته تویین بدون سرویس بهداشتی اختصاصی و بدون حمام رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,774,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
3,774,000 ریال
شنبه
1401/04/18
3,774,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
3,774,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
3,774,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
3,774,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
3,774,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
3,774,000 ریال
جمعه
1401/04/24
3,774,000 ریال
شنبه
1401/04/25
3,774,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
3,774,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
3,774,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
3,774,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
3,774,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
3,774,000 ریال
جمعه
1401/04/31
3,774,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,395,800 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
5,395,800 ریال
شنبه
1401/04/18
5,395,800 ریال
یکشنبه
1401/04/19
5,395,800 ریال
دوشنبه
1401/04/20
5,395,800 ریال
سه شنبه
1401/04/21
5,395,800 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
5,395,800 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
5,395,800 ریال
جمعه
1401/04/24
5,395,800 ریال
شنبه
1401/04/25
5,395,800 ریال
یکشنبه
1401/04/26
5,395,800 ریال
دوشنبه
1401/04/27
5,395,800 ریال
سه شنبه
1401/04/28
5,395,800 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
5,395,800 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
5,395,800 ریال
جمعه
1401/04/31
5,395,800 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,395,800 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
5,395,800 ریال
شنبه
1401/04/18
5,395,800 ریال
یکشنبه
1401/04/19
5,395,800 ریال
دوشنبه
1401/04/20
5,395,800 ریال
سه شنبه
1401/04/21
5,395,800 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
5,395,800 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
5,395,800 ریال
جمعه
1401/04/24
5,395,800 ریال
شنبه
1401/04/25
5,395,800 ریال
یکشنبه
1401/04/26
5,395,800 ریال
دوشنبه
1401/04/27
5,395,800 ریال
سه شنبه
1401/04/28
5,395,800 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
5,395,800 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
5,395,800 ریال
جمعه
1401/04/31
5,395,800 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,619,800 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
6,619,800 ریال
شنبه
1401/04/18
6,619,800 ریال
یکشنبه
1401/04/19
6,619,800 ریال
دوشنبه
1401/04/20
6,619,800 ریال
سه شنبه
1401/04/21
6,619,800 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
6,619,800 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,619,800 ریال
جمعه
1401/04/24
6,619,800 ریال
شنبه
1401/04/25
6,619,800 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,619,800 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,619,800 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,619,800 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,619,800 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,619,800 ریال
جمعه
1401/04/31
6,619,800 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15

قوانین هتل هتل ثامن تهران

ورود به هتل : ساعت 2 بعدازظهر

خروج از هتل : ساعت 12 ظهر

حداقل سن پذیرش 18 سال است

اقامت کودکان (6 سال و جوان تر ) در صورت استفاده از تخت های موجود در اتاق والدین یا سرپرست، رایگان است.


امکانات هتل هتل ثامن تهران

نمازخانه اطفای حریق کافی شاپ اتاق چمدان

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل ثامن تهران

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.