هتل جمشید اصفهان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل جمشید اصفهان :

اصفهان، خیابان چهارباغ پایین، حدفاصل چهارراه تختی و دروازه دولت، ابتدای بازارچه حاج محمدعلی، کوچه شماره 2

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 4,600,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل جمشید اصفهان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
4,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
4,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
4,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
4,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
4,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
4,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
4,600,000 ریال
جمعه
1401/03/20
4,600,000 ریال
شنبه
1401/03/21
4,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
4,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
4,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
4,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
4,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
4,600,000 ریال
جمعه
1401/03/27
4,600,000 ریال
شنبه
1401/03/28
4,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
4,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
4,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
4,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,780,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
4,780,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
4,780,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
4,780,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
6,110,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
6,110,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
6,110,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
4,780,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
4,780,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
4,780,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
4,780,000 ریال
جمعه
1401/03/20
4,780,000 ریال
شنبه
1401/03/21
4,780,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
4,780,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
4,780,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
4,780,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
4,780,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
4,780,000 ریال
جمعه
1401/03/27
4,780,000 ریال
شنبه
1401/03/28
4,780,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
4,780,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
4,780,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
4,780,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,780,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
4,780,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
4,780,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
4,780,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
6,110,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
6,110,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
6,110,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
4,780,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
4,780,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
4,780,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
4,780,000 ریال
جمعه
1401/03/20
4,780,000 ریال
شنبه
1401/03/21
4,780,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
4,780,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
4,780,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
4,780,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
4,780,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
4,780,000 ریال
جمعه
1401/03/27
4,780,000 ریال
شنبه
1401/03/28
4,780,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
4,780,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
4,780,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
4,780,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,320,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
7,320,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
7,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
7,320,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
8,660,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
8,660,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
8,660,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
7,320,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
7,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
7,320,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
7,320,000 ریال
جمعه
1401/03/20
7,320,000 ریال
شنبه
1401/03/21
7,320,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
7,320,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
7,320,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
7,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
7,320,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
7,320,000 ریال
جمعه
1401/03/27
7,320,000 ریال
شنبه
1401/03/28
7,320,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
7,320,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
7,320,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
7,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
9,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
9,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
9,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
10,640,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
9,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
9,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
9,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
9,300,000 ریال
جمعه
1401/03/20
9,300,000 ریال
شنبه
1401/03/21
9,300,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
9,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
9,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
9,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
9,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
9,300,000 ریال
جمعه
1401/03/27
9,300,000 ریال
شنبه
1401/03/28
9,300,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
9,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
9,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
9,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07

قوانین هتل هتل جمشید اصفهانامکانات هتل هتل جمشید اصفهان

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل جمشید اصفهان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.