هتل جمشید اصفهان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل جمشید اصفهان :

اصفهان، خیابان چهارباغ پایین، حدفاصل چهارراه تختی و دروازه دولت، ابتدای بازارچه حاج محمدعلی، کوچه شماره 2

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 3,900,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل جمشید اصفهان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
3,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
3,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
3,900,000 ریال
جمعه
1401/07/15
3,900,000 ریال
شنبه
1401/07/16
3,900,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
3,900,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
3,900,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
3,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
3,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
3,900,000 ریال
جمعه
1401/07/22
3,900,000 ریال
شنبه
1401/07/23
3,900,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
3,900,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
3,900,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
3,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
3,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
3,900,000 ریال
جمعه
1401/07/29
3,900,000 ریال
شنبه
1401/07/30
3,900,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
5,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
5,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
5,900,000 ریال
جمعه
1401/07/15
5,900,000 ریال
شنبه
1401/07/16
5,900,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
5,900,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
5,900,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
5,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
5,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
5,900,000 ریال
جمعه
1401/07/22
5,900,000 ریال
شنبه
1401/07/23
5,900,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
5,900,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
5,900,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
5,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
5,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
5,900,000 ریال
جمعه
1401/07/29
5,900,000 ریال
شنبه
1401/07/30
5,900,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
5,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
5,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
5,900,000 ریال
جمعه
1401/07/15
5,900,000 ریال
شنبه
1401/07/16
5,900,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
5,900,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
5,900,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
5,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
5,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
5,900,000 ریال
جمعه
1401/07/22
5,900,000 ریال
شنبه
1401/07/23
5,900,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
5,900,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
5,900,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
5,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
5,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
5,900,000 ریال
جمعه
1401/07/29
5,900,000 ریال
شنبه
1401/07/30
5,900,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
7,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
7,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
7,300,000 ریال
جمعه
1401/07/15
7,300,000 ریال
شنبه
1401/07/16
7,300,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
7,300,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
7,300,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
7,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
7,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
7,300,000 ریال
جمعه
1401/07/22
7,300,000 ریال
شنبه
1401/07/23
7,300,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
7,300,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
7,300,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
7,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
7,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
7,300,000 ریال
جمعه
1401/07/29
7,300,000 ریال
شنبه
1401/07/30
7,300,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
9,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
9,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
9,300,000 ریال
جمعه
1401/07/15
9,300,000 ریال
شنبه
1401/07/16
9,300,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
9,300,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
9,300,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
9,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
9,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
9,300,000 ریال
جمعه
1401/07/22
9,300,000 ریال
شنبه
1401/07/23
9,300,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
9,300,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
9,300,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
9,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
9,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
9,300,000 ریال
جمعه
1401/07/29
9,300,000 ریال
شنبه
1401/07/30
9,300,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11

قوانین هتل هتل جمشید اصفهانامکانات هتل هتل جمشید اصفهان

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل جمشید اصفهان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.