هتل فردوسی (دو ستاره ) تهران

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 5,500,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل فردوسی (دو ستاره ) تهران

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
5,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
5,500,000 ریال
شنبه
1401/03/07
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
5,500,000 ریال
جمعه
1401/03/13
5,500,000 ریال
شنبه
1401/03/14
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
6,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
6,600,000 ریال
شنبه
1401/03/07
6,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
6,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
6,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
6,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
6,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
6,600,000 ریال
جمعه
1401/03/13
6,000,000 ریال
شنبه
1401/03/14
6,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
6,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته دابل VIP رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
6,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
6,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
6,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
6,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
6,000,000 ریال
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
6,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
6,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
6,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
6,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
6,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
6,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
6,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
6,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
6,000,000 ریال
جمعه
1401/03/13
6,000,000 ریال
شنبه
1401/03/14
6,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
6,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
کانکت سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
7,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
9,000,000 ریال 7,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
7,000,000 ریال 9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
7,000,000 ریال 7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
7,000,000 ریال 9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
9,000,000 ریال 7,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
7,000,000 ریال 9,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
9,000,000 ریال 7,000,000 ریال
جمعه
1401/03/13
7,000,000 ریال 9,000,000 ریال
شنبه
1401/03/14
7,000,000 ریال 7,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
7,000,000 ریال 7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
9,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
9,000,000 ریال 7,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
9,000,000 ریال 7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
9,000,000 ریال 9,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
9,000,000 ریال 9,000,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
9,000,000 ریال 9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سوئیت دو خوابه چهار نفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
12,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
12,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
12,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
12,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
12,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
12,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
12,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
12,000,000 ریال
جمعه
1401/03/13
12,000,000 ریال
شنبه
1401/03/14
12,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
12,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04

قوانین هتل هتل فردوسی (دو ستاره ) تهران


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل فردوسی (دو ستاره ) تهران

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.