هتل مهر تهران

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل مهر تهران :

تهران، میدان امام خمینی، خیابان امیر کبیر، کوچه مسجد سراج، پلاک 33

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 3,000,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل مهر تهران

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
3,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
3,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
3,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
3,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
3,000,000 ریال
جمعه
1401/04/17
3,000,000 ریال
شنبه
1401/04/18
3,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
3,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
3,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
3,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
3,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
3,000,000 ریال
جمعه
1401/04/24
3,000,000 ریال
شنبه
1401/04/25
3,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
3,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
3,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
3,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
3,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
3,000,000 ریال
جمعه
1401/04/31
3,000,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
یک تخته VIP بدون سرویس بهداشتی اختصاصی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,850,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
3,850,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
3,850,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
3,850,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
3,850,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
3,850,000 ریال
جمعه
1401/04/17
3,850,000 ریال
شنبه
1401/04/18
3,850,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
3,850,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
3,850,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
3,850,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
3,850,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
3,850,000 ریال
جمعه
1401/04/24
3,850,000 ریال
شنبه
1401/04/25
3,850,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
3,850,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
3,850,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
3,850,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
3,850,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
3,850,000 ریال
جمعه
1401/04/31
3,850,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
4,300,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
4,300,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
4,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
4,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
4,300,000 ریال
جمعه
1401/04/17
4,300,000 ریال
شنبه
1401/04/18
4,300,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
4,300,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
4,300,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
4,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
4,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
4,300,000 ریال
جمعه
1401/04/24
4,300,000 ریال
شنبه
1401/04/25
4,300,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
4,300,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
4,300,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
4,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
4,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
4,300,000 ریال
جمعه
1401/04/31
4,300,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
5,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
5,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
5,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
5,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
5,200,000 ریال
جمعه
1401/04/17
5,200,000 ریال
شنبه
1401/04/18
5,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
5,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
5,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
5,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
5,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
5,200,000 ریال
جمعه
1401/04/24
5,200,000 ریال
شنبه
1401/04/25
5,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
5,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
5,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
5,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
5,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
5,200,000 ریال
جمعه
1401/04/31
5,200,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
5,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
5,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
5,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
5,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
5,200,000 ریال
جمعه
1401/04/17
5,200,000 ریال
شنبه
1401/04/18
5,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
5,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
5,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
5,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
5,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
5,200,000 ریال
جمعه
1401/04/24
5,200,000 ریال
شنبه
1401/04/25
5,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
5,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
5,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
5,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
5,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
5,200,000 ریال
جمعه
1401/04/31
5,200,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
5,300,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
5,300,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
5,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
5,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
5,300,000 ریال
جمعه
1401/04/17
5,300,000 ریال
شنبه
1401/04/18
5,300,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
5,300,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
5,300,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
5,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
5,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
5,300,000 ریال
جمعه
1401/04/24
5,300,000 ریال
شنبه
1401/04/25
5,300,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
5,300,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
5,300,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
5,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
5,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
5,300,000 ریال
جمعه
1401/04/31
5,300,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین VIP رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
6,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
6,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
6,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
6,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
6,200,000 ریال
جمعه
1401/04/17
6,200,000 ریال
شنبه
1401/04/18
6,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
6,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
6,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
6,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
6,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,200,000 ریال
جمعه
1401/04/24
6,200,000 ریال
شنبه
1401/04/25
6,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,200,000 ریال
جمعه
1401/04/31
6,200,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
6,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
6,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
6,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
6,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
6,200,000 ریال
جمعه
1401/04/17
6,200,000 ریال
شنبه
1401/04/18
6,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
6,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
6,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
6,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
6,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,200,000 ریال
جمعه
1401/04/24
6,200,000 ریال
شنبه
1401/04/25
6,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,200,000 ریال
جمعه
1401/04/31
6,200,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل هتل مهر تهرانامکانات هتل هتل مهر تهران

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل مهر تهران

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.