هتل نادر

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل نادر

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
8,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
8,500,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
8,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
8,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
8,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
8,500,000 ریال
جمعه
1401/06/04
8,500,000 ریال
شنبه
1401/06/05
8,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
8,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
8,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
8,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
8,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
8,500,000 ریال
جمعه
1401/06/11
8,500,000 ریال
شنبه
1401/06/12
8,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
8,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
8,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
8,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
8,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
8,500,000 ریال
جمعه
1401/06/18
8,500,000 ریال
شنبه
1401/06/19
8,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
8,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
8,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
8,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
8,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
8,500,000 ریال
جمعه
1401/06/25
8,500,000 ریال
شنبه
1401/06/26
8,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
8,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
8,500,000 ریال

قوانین هتل هتل نادر


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل نادر

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.