هتل هالی

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل هالی

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
پنجشنبه
1401/05/20
جمعه
1401/05/21
شنبه
1401/05/22
یکشنبه
1401/05/23
دوشنبه
1401/05/24
سه شنبه
1401/05/25
چهارشنبه
1401/05/26
پنجشنبه
1401/05/27
جمعه
1401/05/28
شنبه
1401/05/29
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,050,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
11,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
11,050,000 ریال
جمعه
1401/05/21
11,050,000 ریال
شنبه
1401/05/22
11,050,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
11,050,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
11,050,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
11,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
11,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
11,050,000 ریال
جمعه
1401/05/28
11,050,000 ریال
شنبه
1401/05/29
11,050,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
11,050,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
11,050,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,870,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
12,870,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
12,870,000 ریال
جمعه
1401/05/21
12,870,000 ریال
شنبه
1401/05/22
12,870,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
12,870,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
12,870,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
12,870,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
12,870,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
12,870,000 ریال
جمعه
1401/05/28
12,870,000 ریال
شنبه
1401/05/29
12,870,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
12,870,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
12,870,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,870,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
12,870,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
12,870,000 ریال
جمعه
1401/05/21
12,870,000 ریال
شنبه
1401/05/22
12,870,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
12,870,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
12,870,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
12,870,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
12,870,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
12,870,000 ریال
جمعه
1401/05/28
12,870,000 ریال
شنبه
1401/05/29
12,870,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
12,870,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
12,870,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
16,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/21
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/22
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/23
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/24
16,900,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
16,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
16,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
16,900,000 ریال
جمعه
1401/05/28
16,900,000 ریال
شنبه
1401/05/29
16,900,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
16,900,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
16,900,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17

قوانین هتل هتل هالیامکانات هتل هتل هالی

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل هالی

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.